Yogalärarutbildning

preBalans Fokus H – 250 hrs yogalärarutbildning i Steg 1, 2 och 3
 
Fördelat på Immersion, Grundutbildning och Certifieringsutbildning.
Total investering 32 600 sek för hela 250h certifieringsubildingen 

Kursinformation Pris  
Yogalärarutbildning - Steg 1 Immersion 50h - fredag-söndag kl 09.00-18.30 23/8-25/8 samt 30/8-1/9 2019
Kursen sträcker sig över två helger, fredag-söndag
Start 23 augusti 2019
Lärare: Petra Tillgren
  SEK 6800.00
 
Yogalärarutbildning - Steg 1-3 250h Immersion50h, Grundutbildning 100h, Certifieringsutbildning 100h 2019
Steg1 Immersion 23/8-25/8 samt 30/8-1/9 2019/2020
Steg 2 Grundutbildning 13/9-15/9 samt 4/10-6/10 2019
Steg 3 Certifieringsutbildning 7/2-9/2, 29/2-1/3 samt 20/3-22/3 2020
Start 23 augusti 2019
Lärare: Petra Tillgren
  SEK 32600.00
 
Yogalärarutbildning - Steg 2 Grundutbildning 100h - fredag-söndag kl 09.00-18.30 13/9-15/9 samt 4/10-6/10 2019
Kursen sträcker sig över två helger, fredag-söndag
Start 13 september 2019
Lärare: Petra Tillgren
  SEK 16450.00
 
Yogalärarutbildning - Steg 1-3 250h Immersion50h, Grundutbildning 100h, Certifieringsutbildning 100h 2019/2020
Steg1 Immersion 11/10-13/10 samt 18/10-20/10 2019
Steg 2 Grundutbildning 8/11-10/11 samt 28/11-30/11 2019
Steg 3 Certifieringsutbildning 7/2-9/2, 29/2-1/3 samt 20/3-22/3 2020
Start 23 augusti 2019
Lärare: Petra Tillgren
  SEK 32600.00
 
Yogalärarutbildning - Steg 1 Immersion 50h - fredag-söndag kl 09.00-18.30 11/10-13/10 samt 18/10-20/10 2019
Kursen sträcker sig över två helger, fredag-söndag
Start 11 oktober 2019
Lärare: Petra Tillgren
  SEK 6800.00
 
Yogalärarutbildning - Steg 2 Grundutbildning 100h - fredag-söndag kl 09.00-18.30 8/11-10/11 samt 28/11-30/11 2019
Kursen sträcker sig över två helger, fredag-söndag
Start 8 november 2019
Lärare: Petra Tillgren
  SEK 16450.00
 
Yogalärarutbildning - Steg 3 Certifieringsutbildning - fredag-söndag kl 09.00-18.30 7/2-9/2, 29/2-1/3 samt 20/3-22/3 2019
Kursen sträcker sig över tre helger, fredag-söndag
Start 7 februari 2020
Lärare: Petra Tillgren
  SEK 16450.00