Pilates Fortsättning

Under denna kurs använder vi även rörelser från "Secondary Series" och utvecklar rörelserna från "Primary Series" genom att använda oss av redskap så som boll (stor/liten), rulle och gummiband. Vi rekommenderar denna kurs efter att du gått grundkursen minst 6 månader och känner dig trygg i det. Varje klass inleds med centrering/reflexion och avslutas med en avslappning. Träningen sker i små personliga grupper och anpassas efter dina förutsättningar och önskemål.

Kursinformation Pris  

Just nu har vi ingenting planerat.